De webwinkel van Jackie oo (WEBSITE) wordt uitgebaat door:

VDB-Consulting BV
Domien Liekenslaan 26 A
3140 Keerbergen
BE 0694 751 117
hello@jackie-oo.be

Hierna “Jackie oo”


1 - Toepassingsgebied

 1. Deze privacy verklaring is van toepassing op iedereen die deze website bezoekt en persoonsgegevens achterlaat.
 2. Deze privacy verklaring licht toe om welke reden wij deze gegevens verzamelen, hoe zij worden verwerkt en met wie u contact kunt opnemen als u hieromtrent vragen heeft.
 3. Door van deze website gebruik te maken, verklaart u kennis te hebben genomen van deze privacy verklaring en met de bepalingen die erin zijn opgenomen in te stemmen.

2 - Gegevens die wij verwerken

 1. Jackie oo verzamelt gegevens van personen die (1) onze website bezoeken, (2) bij ons producten aankopen, (3) aangeven gecontacteerd te willen worden in het kader van nieuwsbrieven en promotieacties en (4) ons contacteren om een klacht in te dienen.
 2. De gegevens die wij verzamelen zijn als volgt: uw IP-adres, naam en voornaam, e-mailadres, adresgegevens, telefoonnummer, betaalgegevens, bedrijfsnaam en BTW-nummer, andere informatie die u ons bezorgt via het contactformulier 
 3. De gegevens die wij effectief verzamelen zijn afhankelijk van de categorie waarin u zich bevindt. Zij worden verzameld via cookies, via het registratieformulier om zich als klant te registreren en aankopen te doen of via het retourformulier. 

3 - Doel verwerking persoonsgegevens

Wij verwerken uw persoonsgegevens om de volgende redenen:

 • Om statistische gegevens te verzamelen waarmee wij onze dienstverlening en uw webshopervaring kunnen verbeteren.
 • Om u als klant te kunnen identificeren zodat wij de producten en diensten kunnen leveren die u heeft besteld en u over het verloop van uw bestelling te kunnen informeren.
 • Wij moeten u als klant tevens kunnen identificeren om de producten die werden besteld te factureren en de betaling ervan te kunnen garanderen.
 • Om u als klant te kunnen identificeren om een klacht die we van u hebben ontvangen te kunnen verhelpen.
 • Wij moeten aan bepaalde wettelijke verplichtingen voldoen en dienen om die reden soms gebruik te maken van persoonsgegevens die werden verzameld.
 • Om u op de hoogte te kunnen houden van interessante promoties of nieuwigheden, indien u ermee heef ingestemd deze te ontvangen. Zie daartoe hieronder punt 4.

4 - Reclamedoeleinden

 1. Indien u op de hoogte wilt worden gehouden van interessante promoties of nieuwigheden, dient u hier expliciet mee te in te stemmen. Wij zullen in dat geval om die reden van de door u opgegeven persoonsgegevens gebruik maken.
 2. Indien u niet langer wenst dat uw persoonsgegevens voor reclamedoeleinden worden gebruikt, kan u uw toestemming op elk moment en zonder motivering intrekken. Deze intrekking treedt onmiddellijk in werking. Hoe u dat doet, leest u in punt 8.1 van deze privacy

5 - Derden

 1. Jackie oo zal uw gegevens niet verkopen of verhuren of anderszins commercialiseren. Wel kan Jackie oo gebruik maken van derden om de door u gekochte producten te leveren. In dergelijk geval zullen deze derden van Jackie oo nooit meer gegevens ontvangen dan noodzakelijk voor de uitvoering van hun opdracht.
 2. In uitzonderlijke omstandigheden kan het voorvallen dat Jackie oo gedwongen wordt informatie over te geven aan derden in het kader van wettelijke verplichtingen of een gerechtelijk bevel. Jackie oo zal u in dit geval zo goed als mogelijk en indien toegestaan op voorhand inlichten.

6 - Duur bewaring en bewerking

 1. De persoonsgegevens worden door Jackie oo slechts bewaard en verwerkt voor een periode die noodzakelijk is om de doelstellingen te kunnen bereiken waarvoor zij werden verzameld.
 2. U kunt met betrekking tot de door u overhandigde persoonsgegevens altijd de rechten uitoefenen die zijn opgesomd in artikel 7.

7 - Rechten

 1. U heeft het recht Jackie oo te verzoeken om de persoonsgegevens die van u worden bewaard en verwerkt in te kijken. Tevens heeft u het recht om deze gegevens te laten verbeteren, het gebruik of de verwerking ervan te beperken, u tegen de verwerking te verzetten of ze door Jackie oo te laten verwijderen. Jackie oo kan in dat geval wel beslissen bepaalde diensten of goederen niet meer te leveren.
 2. U heeft het recht Jackie oo te verzoeken de persoonsgegevens die van u worden bewaard aan u over te dragen of aan een door u aangewezen persoon over te dragen.
 3. U heeft het recht de toestemming voor het gebruik van uw gegevens in te trekken, met name met betrekking tot de verwerking ervan voor reclamedoeleinden.

8 - Contact en klachten

 1. Indien u Jackie oo met betrekking tot uw persoonsgegevens wilt contacteren of de in artikel 7 opgesomde rechten wenst uit te oefenen, kunt u een e-mail sturen op het e-mailadres hello@jackie-oo.be. U kunt Jackie oo ook per post bereiken op het adres opgenomen bovenaan deze privacy verklaring of gebruik maken van het contactformulier op de website. Indien u uw rechten wilt uitoefenen, gelieve altijd een bewijs van uw identiteitskaart toe te voegen aan uw aanvraag.
 2. Indien u meent dat Jackie oo uw persoonsgegevens verwerkt op een manier die strijdig is met de wet of deze privacy verklaring, kunt u ook altijd een klacht indienen bij de Belgische Privacycommissie: 

Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer
Drukpersstraat 35
1000 Brussel
+32 2 274 48 00
e-mail:  contact(at)apd-gba.be
formulier: https://www.privacycommissie.be/klacht.html